מוצרי חלב

החלב במחלבה מגיע מעדרי הצאן שגדלים במתחם תחת השגחה רפואית תוך הקפדה על רווחת בעלי החיים.

כל המוצרים נעשים על פי המסורת הבדואית מ 100% חלב צאן