עדרים ומחלבה

אנשים רועים כבשים ועזים באזור הנגב כבר אלפי שנים. אורח החיים של רועה הצאן מתואר בתנ"ך ובסיפורי עמים. היום רוב הכבשים בארץ וכרבע מהעזים הם בבעלות בדואית. מיזם העדרים והמחלבה מציג מודל כלכלי מודרני של גידול בעלי חיים המתאים לצרכי הקהילה הבדואית. הוא מייצר מגוון של מוצרי חלב איכותיים ובקרוב יתחיל לנצל את כל תוצרי הלוואי של העדרים, החל מזבל אורגני לדישון ודלק בצורת ביו-גז, ועד צמר לאריגה ומלאכת יד.