הכשרה וחינוך

מרכז המבקרים משמש כמרכז אזורי משמעותי לחקר, חינוך, והכשרה עבור בתי ספר יסודיים ותיכוניים בנגב. כמו כן, המרכז מהווה משאב להעצמה, יזמות חברתית, והכשרה טכנית עבור הקהילות בסביבה. במתחם פועלת תיירות אקולוגית המאפשרת מפגיש של מבקרים עם החברה הבדואית, על מסורותיה ותרבותה ולעקרונות הקיימות כפי שהם באים לידי ביטוי במיזמים השונים