ירקות מסורתיים

מכיוון שהחקלאות המתועשת נפוצה כל כך, כבר קשה למצוא גן ירק משפחתי ביישובים הבדואים. הולך ונעלם הידע ,בעל חשיבות רבה, בגידול ירקות והבקיאות בשיטות של הכנת הקרקע, השקייה, חיפוי, וטיפול יום-יומי שסייעו במשך מאות שנים לבדואים להתמודד עם תנאי שטח קשים השוררים במדבר. במיזם הירקות המסורתיים אנו מגדלים מגוון ירקות מדבריים מסורתיים כדי לשמר ולתעד שיטות גידול בדואיות מסורתיות ולתרום לשיפור התזונה בקרב חברי הקהילה. תוכנית הכשרה, בהנהגת נשים, מקדמת הקמת גני ירק משפחתיים.