הכנסת אורחים

בשנים האחרונות, ביקרו בפרוייקט ואדי עתיר אנשים מכל העולם וביניהם הרבה אורחים רמי דרג. בשנה האחרונה כ 16,000 מבקרים הגיעו מהאזור, מהארץ ומרחבי העולם. קבוצות של תלמידים, ועדי עובדים, ובעלי עניין בתחומי הקיימות.