צוות הפרוייקט

עלי אלהוואשלה

לינה אלעטאונה

ד"ר מוחמד אלנבארי

ד״ר מיכאל בן-אלי

גאדיר האני

עמרן עמארני

נאהד אבו שארב

חאלד אבו סיאם

סמירה אבו ג׳ודה

מוחמד נאברי

אסמא אבו סבית

ווליד אבו סבית

עוואד אלאטרש

נאיף אלכורום

מוחמד אלאעסם

ד"ר אל סאנע סלימאן

פלשתין אלנבארי

עבד אלחכים אבו סבית

אום עטיה אלעטאונה

יוסף אבו סדרה

מיכל ברק

מנחם אופיר

פרופ׳ יצחק מאיר

ד"ר סטפאן ליו

ד"ר אור יוגב

ד"ר עמית גרוס

ד"ר שלמה קמחי

שרון חפר-חייקין

יוניס נבארי

שי צאודרר

אליסה מורי

דני קולומבוס

עטף אבו אג'ג'

אבריהם אלאטרש

מרים אבו רקייק

נאיפה אלנבארי

שחדה אבו סביית