מסמך העקרונות

המושג "פיתוח בר קיימא", כפי שנטבע על ידי הנציבות העולמית לסביבה ולפיתוח, יחד עם המושג "קיימוּת" עצמו, הולכים וצוברים הכרה גוברת בשנים האחרונות בכל רחבי העולם. אולם, השימוש הנרחב מלווה באי-בהירות הולכת וגדלה, כך שכיום נעשה שימוש בשני המושגים הללו במגוון משמעויות, לעתים בצורה טריוויאלית. המכלול של חמישה עקרונות לקיימות המוצע להלן נועד לקדם ולהשיב מעט הקפדה ביחס לרעיונות המונחים ביסודו של עניין זה. פיתוח הרעיונות מבוסס על מספר מסגרות קיימות, ועל הגותו של ר. בקאמינסטר פולר (R. Buckminster Fuller), שהיוותה השראה מיוחדת לכך. העקרונות מבוטאים בצורה כללית אך יכולים לקבל משמעות אופרטיבית ספציפית בהקשר של מקרים מסוימים בכלכלה, סוגיות פיתוח, אסטרטגיות עסקיות, קווים מנחים להשקעות, או יוזמות פרטיות. העקרונות מתבטאים בחמישה מימדים יסודיים: 

המימד החומרי מהווה את הבסיס לוויסות זרימת החומרים והאנרגיה שמונחים ביסוד הקיום.
המימד הכלכלי מספק מסגרת מנחה להגדרת, ייצור, וניהול עושר.
המימד החברתי מספק את הבסיס לאינטראקציות חברתיות.
מימד החיים מספק בסיס להתנהגות נאותה בביוספרה ביחס לצורות חיים נוספות.
המימד הרוחני מזהה את האוריינטציה הערכית הנחוצה ומספק את הבסיס לקוד אתי אוניברסאלי.

התוצאה היא מערכת של חמישה עקרונות יסוד, אשר לכל אחד מהם נגזרות מדיניות והשלכות אופרטיביות משלו. המערכת משולבת ביסודה, משמע, כל מימד משפיע על כל האחרים ומושפע בתגובה מכל אחד ואחד מהם. ההיבט המערכתי הנו יסודי. הוא משקף את התלות ההדדית שבבסיס המציאות עצמה. יש לו השלכות מרחיקות לכת על עיצוב מדיניות ועל כל ניסיון ראוי לשינוי אסטרטגי. הוא רומז כי בניסיון לעבור לקיימות כעקרון מארגן בסדר עולמי חדש, גישה שאינה מערכתית וכוללנית– אשר מדגישה היבטים מסוימים ומזניחה אחרים – לא תצליח להביא תוצאות יעילות לטווח ארוך.

עקרונות

הפרויקט‭ ‬מדגים יישום‭ ‬של‭ ‬עקרונות‭ ‬הקיימות‭ ‬כפי‭ ‬שפותחו‭ ‬ע"י‭ ‬המעבדה לקיימות‭ ‬בניו‭-‬יורק‭ ‬ע"י‭ ‬ד"ר‭ ‬מייקל‭ ‬בן‭-‬אלי‭, ‬ומציג‭ ‬מודל‭ ‬שיהיה‭ ‬בר‭ ‬יישום‭ ‬בנגב‭ ‬ובאזורים‭ ‬צחיחים‭ ‬דומים‭ ‬ובמקומות‭ ‬אחרים‭ ‬בעולם‭.‬

המימדים כפי שהם באים לביטוי בפרויקט

המימד החומרי

מערכת‭ ‬אינטגרטיבית‭ ‬של‭ ‬טכנולוגיות‭ ‬ירוקות‭ ‬וגישה‭ ‬של‭ ‬הפיכת‭ ‬פסולת‭ ‬למשאב‭, ‬המבטיחה‭ ‬מיקסום‭ ‬של‭ ‬שימוש‭ ‬במקורות‭ ‬מתחדשים‭, ‬הפחתה‭ ‬משמעותית‭ ‬בפליטות‭ ‬מזהמות‭, ‬ושימוש‭ ‬מירבי‭ ‬במשאבי‭ ‬הטבע‭.‬

המימד הכלכלי

מעבר ליצירת מקומות עבודה גרידא, בשאיפה ליצור פעילות כלכלית חדשה ולהכשיר קבוצה של יזמים הלוקחים אחריות על עתידם.

המימד החברתי

קואליציה ייחודית של אינדיבידואלים וקבוצות, המייצגים מגזרים שונים בחברה הישראלית ומדגימים שיתוף פעולה בין שבטים וכפרים בדואים שונים, נשים בתפקידי מפתח ומבנה אירגוני שיתופי.

מימד החיים

הפרויקט מקדם גישה הומנית ומשמרת בגידול חיות משק, והוא מדגים גישה חדשנית להעשרת הצמחיה ומגוון המינים במרחב הפרויקט.

המימד הרוחני

הפרויקט מעוגן בהתחייבות הקהילה לאמנה הוליסטית וערכית הבאה לידי ביטוי במסמך העקרונות של הפרויקט.