הקודם
הבא

יוזמה חדשנית של הקהילה הבדואית בנגב והמעבדה לקיימות בניו-יורק, המשלבת
ערכים, ידע, וניסיון בדואי מסורתי עם הגישה הייחודית של המעבדה, המבוססת על
פיתוח בר-קיימא וכוללת היבטים קהילתיים, סביבתיים, טכנולוגיים וכלכליים.